Oljestanken ska hejdas

Oljeåtervinningsföretaget i Reci i Halmstads hamn måste göra installationer för att hindra att det luktar illa från anläggningen. Reci ska senast till sommaren bland annat ha installerat ett kolfilter som ska rena avloppsvattnet.
Det är miljödomstolen som fattat beslutet om åtgärder som både företaget och länsstyrelsen är överens om är nödvändiga för att minska obehaget av dåligt lukt över stora delar av Halmstad.