Oenighet i EU om att bryta banksekretessen

EU vill införa om ett nytt system för att kunna beskatta EU-medborgares ränteinkomster i länder med banksekretess - och tanken är att systemet med bättre informationsutbyte ska starta 2004. Men efter tolv timmars förhandlingar i Bryssel igår gav EU:s finansministrar upp.
Egentligen skulle sammanbrottet innebära att förslagen slängs i papperskorgen, men EU har inte gett upp än. Tidsgränsen för det här förslaget går ut nu vid nyår, men EU:s finansministrar bestämde sig ändå för att göra ett nytt försök den tjugoförsta januari nästa år. Frågan som nu ältats i åratal handlar om hur EU ska kunna beskatta räntan på det kapital EU-medborgare har i länder som har banksekretess och alltså inte lämnar ut någon informaton om kundernas konton. Förhandlingarna under hösten har huvudsakligen förts med Schweiz som vägrat att ge upp sin banksekretess. Schweiz har i stället erbjudit sig att ta ut 35 procents skatt på räntan och skicka in tre fjärdedelar av det beloppet till berört EU-land. De EU-länder som inte vill lämna ut information om konton - Luxemburg, Österrike och Belgien - skulle nu enligt ett förslag av det danska ordförandeskapet också höja sina skatter på ränta från kapital till 35 procent, betydligt mer än en tidigare överenskommelse föreskriver. Den här problematiken förhandlades i Bryssel igår under sammanlagt tolv timmar. Bland annat hade den danske finansministern samtal med varje enskilt land. Allt detta varade från klockan tio på morgonen till klockan tio på kvällen. Men resultatet blev alltså lika med noll. Danskarna har misslyckats och nu får EU:s kommande ordförandeland Grekland försöka lösa frågan.