För gamla nämndemän dömer

Nämndemännen i landets domstolar är för gamla och för få är invandrare. Det anser Domstolsverket som inför valet av nya nämndemän har uppmanat de politiska partierna att nominera fler yngre och fler med invandrarbakgrund
Nämndemännen är medborgarnas representanter i domstolen och deras ställningstagande är avgörande för om en person blir friad eller fälld. Nämndemännen utses av partierna efter varje val och har sitt uppdrag i fyra år. I Halmstad är medelåldern bland nämndemännen 57 år, och det är en ålder som stämmer bra överens med landet i stort. Och bland de 45 nämndemännen i Halmstads tingsrätt har bara två invandrarbakgrund. I en utredning som har lämnats till regeringen, och som stöds av domstolsverket, föreslås att var femte nämndeman ska kunna vara opolitiskt tillsatt. Tanken med förslaget är just att det ska bli enklare att hitta människor med olika bakgrund som vill sitta som nämndemän i domstolarna.