Fungerande policy finns för att skydda forskning

I måndags stals datorer från forskaren Odd Lindahl på Kristinebergs Marina Forskningsstation. Forskningen ligger under Göteborgs universitet och flera års forskning försvann med datorerna. Men Göteborgs universitet har en fungerande policy för att skydda forskningsmaterial säger Göteborgs Universitets IT-ansvarige Sven Elof Kristenson.
I Odd Lindahls fall drabbar förlusten främst honom själv, säger Sven Elof Kristenson, eftersom försäkringarna täcker själva datorerna, men inte det arbete som han lagt ner. Sven Elof Kristenson hoppas att detta ger en tankeställare till universitetets andra forskare, som nu bör se över sina rutiner.