Många lämnar kyrkan i Göteborgs stift

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Under årets första elva månader lämnade drygt 40 000 personer kyrkan. Det framgår av Svenska kyrkans årliga statistik, som presenteras i Dagens Nyheter och Dagens Industri.
Ett av de stift där flest medlemmar lämnar kyrkan är Göteborgs stift. Framförallt är det högavlönade män i storstäder som lämnar kyrkan. Över 60 procent av dem som sökt utträde är män. I dagsläget är 82 procent av Sveriges befolkning medlem i kyrkan. Förra året var första gången kyrkoavgiften redovisades på skattsedeln och alla kunde se vad det kostade att vara medlem - det var också då avhoppen trefaldigades från tidigare år.