Allt fler taxichaufförer utsätts för våld och hot

Våld och hot mot taxichaufförer har ökat kraftigt den senaste tiden. Och nu har det gått så långt att många chaufförer funderar på att sluta.
Bare under det första halvåret i år så har antalet anmälda fall av hot och hot om våld mot taxichaufförer ökat med 281 % enligt BRÅ-brottsförebyggande rådet. I länet har taxichaufförerna nu bildat en kamratstödjargrupp som ska arbete för att få arbetsgivarna att satsa på säkerheten för chaufförerna. Förrutom att få arbetsgivarna att ta större ansvar så kommer kamratgruppen också att bilde en jourgrupp som ska hjälpa arbetskamrater som misshandlats i tjänsten. Och om inte arbetsgivarna tar ett större ansvar är riksen stor att många slutar och att det blir brist på chaufförer, säger taxichauffören James Ludvigson till Nyheterna.