Patienter i Norduppland mest nöjda med vården

Nordupplänningarna är mer nöjda med primärvården än resten av länets invånare. Det framgår av en patientenkät som landstinget har gjort.
När primärvården bett sina patienter att bland annat svara på vad dom tycker om bemötandet av personalen, stämningen på mottagningen och tillgängligheten, så är svaren till största delen mycket positiva, både i Norduppland och i resten av länet. - Det är otroligt höga siffror. Det är närmare hundra procent som är nöjda med både bemötandet och den vård som de har fått, säger Ulla Waern, utvecklingschef på primärvården. Det är bara på områdena delaktighet i vården och telefontillgänglighet som primärvården brister i sina egna målsättningar. I alla tre länsdelarna, Norduppland, Uppsala och Enköping, så är missnöjet med möjligheterna att komma fram på telefon stort. Bara drygt hälften av patienterna tycker att telefonservicen fungerar bra, vilket är färre om man jämför med samma undersökning förra året. Men det är också något som landstinget arbetar för att förbättra, menar Ulla Waern.