Estonia-beslut överklagat

Det tyska beslutet att lägga ned förundersökningen om Estonia-katastrofen har överklagats.
Advokat Henning Witte, som representerar några hundra anhöriga, anklagar myndigheterna för att ha genomfört en undermålig utredning, och för att det expertutlåtande som var grunden för nedläggningsbeslutet inte tagit hänsyn till tidigare utredningar, skriver Svenska Dagbladet. Det är drygt åtta år sedan Estonia förliste och 852 människor omkom - 17 av dem från Västmanland. Förundersökningen i Tyskland lades ned den 8 november, och enligt den ansvarige åklagaren rådde det enighet om att det saknades bevis - eller tillräckligt stark misstanke - om att Estonia förlist på grund av en detonation ombord. En separat åklagarenhet i Hamburg ska nu pröva om förundersökningen ska återupptas. Prövningen väntas ta en till två månader. Åklagaren utesluter inte att det tyska åklagarämbetet låter genomföra dykningar vid vraket om förundersökningen återupptas, enligt Svenska Dagbladet.