Dyr försäljningsmiss av Kaknästornet

Det statliga bolaget Teracom, som sköter utsändningarna av radio och television, har misslyckats med försöket att sälja Kaknästornet. Det betyder att staten kan tvingas skjuta till flera hundra miljoner kronor till Terracom, som inte klarar sitt utlovade sparmål.
I år kommer det inte att kunna blir någon försäljning av Kaknästornet. – Det är en speciell fastighet och vi ställer krav på att få vara kvar med vår driftledning i fastigheten, säger Christer Lundin, informationschef på Teracom. Att försäljningen inte blir av innebär att företaget inte lyckats hämta in mellan 200 till 300 miljoner kronor. Teracom har utan framgång försökt sälja Kaknästornet till något fastighets- eller finansbolag. Teracom skulle sedan fortsätta hyra lokalerna, som är centrala för tv- och radiosändningar. Sålt andra dotterbolag Försäljningen ingick som en viktig del när ledningen för Teracom för ett år sedan lovade att på egen hand skaffa kapital till bolaget. Företaget har sålt tre dotterbolag och genomför just nu neddragningar av personal. Utvecklingsavdelningen i Luleå försvinner och 120 tjänster dras in. Utbyggnaden av digital-tv stoppad De digitala tv-boxarna har också sålt mycket sämre än de ursprungliga planerna. Någon aktuell siffra kan informationschefen Christer Lundin inte ge. Teracom har upphört med utbyggnaden av det digitala tv-nätet, eftersom det saknas pengar. Ska samtliga hushåll nås av marksändningarna, som en majoritet i riksdagen vill, måste en ytterligare utbyggnad ske, säger Christer Lundin. Då kommer staten att tvingas satsa flera hundra miljoner kronor, enligt informationschefen på Teracom. – Vi för en dialog med ägaren och förhoppingsvis kommer finansieringen av radio- och tv-utsändningarna att lösas i samband med propositionen om digital-tv, som ska presenteras i början av nästa år, säger Christer Lundin.
Erik Ridderstolpe