Mindre trängsel i Villastaden

Trängseln på gatorna i Villastaden i Borås har minskat, men det beror knappast på den nya boendeparkeringen som nyligen införts.
Bara ett 50-tal parkeringstillstånd har köpts mot förväntade ett par hundra.

Gatukontorets Alf Iwarsson tror att gatuparkerarna har flyttat in på tomterna och att effekten av boendeparkeringsreformen kommer att bli betydligt större när boendeparkeringen också införs på angränsande stadsdelen Lugnet.