Radiopris till Ulrika Knutson

Kulturjournalisten och uppsalabon Ulrika Knutson får Sveriges Författarförbunds radiopris på 50 000 kronor.
Enligt juryn har hon "utifrån texten och med rösten som redskap utvecklat den litterära recensionen och den intelligent knorrförsedda krönikan i radiomediet". Priset delas ut årligen och har tidigare gått till Katarina Wikars och Rolf Wohlin.