Toppmötet i Köpenhamn börjar

Idag, på torsdagen, börjar EU-toppmötet i Köpenhamn och det kommer till största delen att handla om EU:s utvidgning.
De nuvarande EU- länderna väntas säga ja till att ytterligare 10 länder blir medlemmar år 2004. De tio är Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Polen, Ungern, Cypern och Malta.