Kultur och fritidsförvaltningens ekonomi granskas

Kultur och fritidsförvaltningen i Örnsköldsvik får kritik av kommunens revisorer som har granskat hur förvaltningen sköter delar av sin ekonomi. Revisorerna har tittat på hanteringen av leverantörsfakturor under mars månad i år och bland annat funnit brister i hur fakturorna attesteras.
Revisorerna granskade förvaltningen för två år sen och konstaterar nu att samma brister som fanns då finns kvar än, det skriver Örnsköldsviks allehanda.