Efter sommarens regn kommer hussvampen

Sommarens regnande kan innebära ett ökat problem med hussvamp och mögel för fastighetsägare runt om i Halland.

- Vi har förmodligen inte sett hela verkligheten ännu av angreppen  av hussvamp, säger Niklas Holmberg som arbetar på Anticimex i Halmstad.

- De första spåren syns på svårtillgängliga vindar och krypgrunder.

Niklas Holmberg ger råden att  regelbundet rensa hängrännor och stuprör. Man bör också  se till att fasaden sköts och målas  och att takbeläggningen är hel.

Niklas Holmberg tror att det kommer att bli en ökning av fallen med hussvamp i år jämfört med tidigare år, eftersom det i sommar har varit fuktigt och regnigt väder.