Läkare missade flera tumörer hos kvinna

En läkare i Stockholm som missade flera tumörer hos en 72-årig kvinna har fått en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Kvinnan kom till vårdcentralen för ett drygt år sen och klagade över domningar i vänstra handen. Läkaren bedömde besvären som en nervskada. Några veckor senare undersökte läkaren kvinnan igen men utan att upptäcka tumörerna. Först när kvinnan flera månader senare lagts in på ett annat sjukhus upptäcktes tumörer på hjärnstammen och i lungan. Nämnden skriver i sitt beslut att läkaren av oaktsamhet inte har fullgjort sina skyldigheter och att felet varken är ringa eller ursäktligt. Läkaren får alltså en erinran.