Färre än väntat mister jobbet på Ericsson

Igår fick cirka 140 tjänstemän på Ericsson i Gävle besked om att de måste lämna företaget. Det är 60 personer färre än det antal anställda på tjänstemannasidan som varslades i september.
Anledningen till att färre än väntat förlorar sina jobb är enligt företaget bland annat att förutsättningarna förändrats sedan varslet lades. För två veckor sen avslutades förhandlingarna för metallarbetarnas del och 50 personer miste då jobben. Av septembervarslet återstår nu förhandlingar som rör varsel för 45 anställda tjänstemän på utvecklingsenheten.