Hård kritik mot socialtjänsten

Gävle kommun bryter mot lagen när den inte ger gömda flyktingbarn hjälp, det anser flykingadvokat Tryggve Emstedt.
Tryggve Emstedt säger att kommunens socialtjänst uppträder ointresserat när det gäller hjälp till de gömda barnen och att socialtjänsten därmed bryter mot både socialtjänstlagen och barnkonventionen. Socialdirektör Örjan Ohlström svarar att socialtjänsten som myndighet inte kan hjälpa de som håller sig undan samhället genom att gömma sig.