Ny arbetsform prövas i södra länsdelen

Södermöre kommundel, som ingår i Kalmar kommun, ska prova en ny form av ledning för omsorgen, förskolor och skolor. Orsaken är bland annat att kommundelen måste spara och i stället för att dra ner på personal gör man om administrationen.
Samtidigt hoppas man kunna utnyttja resurserna bättre genom att en och samma person får helhetsansvar för en del av verksamheten. Inom skolan, där två rektorer ska dela på ansvaret för Påryd Tvärskog, Halltorp och Hagby, kan det till exempel gälla skolskjutsar och fortbildning. Inom omsorgen ska tre enhetschefer dela upp ansvaret mellan särskilt boende, hemtjänst och biståndshandläggning. Försöket kommer att utvärderas hösten 2003.