Fortfarande oklart om vindkkraftverk ska rivas

Det är ännu inte klart om det omstridda vindkraftverket vid Bols i Havdhem ska rivas eller ej. Ägaren har sökt nytt bygglov istället för att riva verket. Ärendet togs upp i byggnadsnämnden igår.
- Vi har beslutat att avvakta rivning av verket, tills vi har tagit ställning om den nya bygglovsansökan, säger byggnadsnämndens centerpartistiske ordförande Per Olof Jacobsson.