Alltfler förbereder för att sälja hus

De besiktningsmän som anlitas vid husförsäljningar har aldrig haft så mycket att göra som nu och fler måste rekryteras. Diskussionerna om en högre reavinstskatt spelar in tror man i branschen.

Man tror att det också kan bero på att folk är noggrannare vid husköp.

Trycket märktes redan i somras med dubbelt så mycket jobb, säger man på Anticimex i Östersund och där det hänt att man fått tacka nej till jobb. Men man möter det ökande trycket med utbildning och rekrytering.

Fastighetsmäklare som SR Jämtland talat med säger att man ännu inte märkt någon ökad försäljning, men däremot ringer folk och frågar - ”hur blir det med skatten?” Många avvaktar också det politiska beslutet om exakt hur det blir med fastighetsskatten.