Problem med färdtjänst i jul

De som behöver färdtjänst i jul måste boka i tid. Men alla berörda har inte fått veta vad som gäller. Den enda information som gått ut är Västtrafiks annonser i dagspressen. Många kommuner har trots sitt ansvar inte informerat de berörda personligen.
Anita Jonstrand är informationsansvarig på Västtrafik och säger till Radio Väst att de inte kan dimensionera sin fordonspark efter jultrafiken. Men alla som bokar före den 20 decemeber ska få plats. -Däremot kan vi inte garrantera att de får åka precis när de önskar, säger Anita Jonstrand. De som ringer efter den 20:e kommer Västtrafik försöka att få en plats för men de garranterar inget. Kommunerna har alltså blivit informerade av Västtrafik om turerna kring bokning av färdtjänst på julafton. Däremot har ingen av de kommunerna som Radio Väst ringt runt till gått ut med någon mer personlig information, trots att man är väl medveten om att det finns ett visst behov av att mer ingående tala om hur det ligger till. Mary Vesselgren är färdtjänsthandläggare i Åmåls kommun och inte heller där har kommunen hört av sig till de som berörs. - Nej det har vi inte. Jag tror vi tagit för givet att de som vill resa vet redan, säger Mary Vesselgren. Albert Capuder