F-kassan på nätet

Försäkringskassan gör det nu möjligt för alla föräldrar att utföra enklare tjänster via Internet.
Under hösten har ett pilotprojekt genomförts i vilket cirka 300 skånska föräldrar har deltagit. Projektet har fungerat så bra att Internet-tjänsten nu permanentas. Tjänsten byggs ut under nästa år med start i februari. Försäkringskassan arbetar också på liknande tjänster för pensioner och bostadsbidrag.