Höga elpriser slår hårt mot Vargön Alloys

De höga elpriserna börjar kännas för de mest elintensiva företagen. Dit hör Vargön Alloys, som tillverkar ferrolegeringar för främst stålindustrin. Elpriset slår direkt mot företagets reslutat.
Vargön Alloys får höja priset på sina produkter, men kan inte höja tillräckligt för att täcka prisökningen på ele,n säger Mikael Norrman, verlställande direktör. I stället begränsas produktionen för de mest energiintensiva produkterna. Den frågan kompliceras dock av att företaget, som en del av tillverkningsprocessen, levererar ånga till grannföretagen Holmen Paper och fjärrvärme till Vänersborgs kommun.