Revisorer kritiserar gatukontoret

Borås kommun får återigen kritik för att man använder kommunala resurser för att konkurrera utanför kommunen. Nu senast är det revisorerna som ger gatunämnden i Borås kritik för att nämnden, tillsammans med Lastbilscentralen, lagt in anbud på sophämtningen i Marks kommun.
Frågan om hur mycket en kommun får gå i en annan kommun och överta olika verksamheter har diskuterats tidigare. I Borås har debatten pågått en tid och nu senast är det lastbilscentralen som gick in och övertog sophämtning och slamsugning i Marks kommun. Den upphandlingen gjordes så att Lastbilscentralen tillsammans med kommunens renhållningsavdelning lade ett anbud i Marks kommun. Man gick också segrande ur striden och har nu sophämtningen i Mark under fyra år. Men efter diskussioner så ändrades samarbetet, som från början var en underentreprenad till lastbilscentralen, till att lastbilscentralen istället sålde en del tjänster, framförallt inom administration. Men revisorerna kritiserar nu den ursprungliga upphandlingen. Revisorerna är också kritiska till att gatunämnden och kommunstyrelsen varit för dåligt informerade om affären.