Fraktfartyget Hoppet av Saltvik k-märkt

Det estniskbyggda fraktfartyget Hoppet av Saltvik från 1925 som ligger vid Skeppsholmen i Stockholm, har k-märkts.
Det finns mycket få kvar av den här typen av fraktfartyg och Hoppet av Saltvik bedöms därför som synnerligen värdefullt. K-märkningen som inleddes för ett år sedan, är en frivillig överenskommelse mellan fartygsägarna och Fartygsrådet. Hittills har drygt 40 fartyg kulturmärkts.