Nytt bolag för hela bygdens avfall

Ett nytt bolag kan komma att bildas som tar ansvar för nästan allt avfall i hela Sjuhärad. Förslaget till det framtida sopsamarbetet har skissats av en grupp avfallsexperter men är ännu inte politiskt förankrat.
I arbetet med att försöka hitta ett fungerande samarbete kring avfallet i Sjuhäradsbygden finns det nu en huvudstudie. De ansvariga tjänstemännen i Sjuhäradsbygden har tagit fram förslaget och i det skissas det framtida sopsamarbete. I studien föreslås att ett helt nytt bolag, eller ett komunalförbund, bildas. Organisationen tar plats i Borås och i organisationen som ägs av sjuhäradskommunerna får ett långtgående ansvar för avfallet i alla sjuhäradskommunerna. När det gäller hushållssopor så tar den nya organisationen hand om alla ingångna avtal som kommunerna gjort. Även Tranemos och Svenljunas avtal med Halmstad tas över av den nya organisationen. Den nya organisationen blir också en maktfaktor gentemot Borås Energi, där en del av soporna planeras att brännas. Organisationen tar också ansvar för alla dom soptippar som finns i Sjuhärad. De flesta av dom håller på att avslutas och kraven på att dom inte ska läcka kommer att bli hårda. Därför kommer den nya organisationen att ha experter som har ansvar för sopitippar. Det nya samarbvetet innebär också att Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Herrljunga och Vårgårda måste sortera sina sopor bättre, vilket kommer att öka kostnaderna för dessa kommuner. Desutom kan den nya organsiationen sköta alla räkningar till Sjuhärads hushåll. Idag möts kommunernas avfallsansvariga för att diskutera det fortsatta samarbetet.