Kommunen drar tillbaka blanketterna

Kiruna kommun stoppar nu ansökningsblanketterna för förskolan som SSR översatt åt Barn- och utbildningsförvaltningen i Kiruna.
Sedan minoritetsspråklagen trädde i kraft har Kiruna kommun anlitat SSR, för bland annat översättningsarbeten och tolkhjälp för drygt 700 000 kronor. En av uppdragen som SSR fick var att översätta ansökningsblanketten för förskoleverksamhten. Sametinget hjälper Lennart Andersson som är vikarierande chef för barn- och utbildningsförvaltningen säger att dom inte förstod hur mycket felaktigheter det var i översättningsarbetet. Men efter att förvaltningen blivit varse om det, har dom nu stoppat blanketterna. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu vänt sig till Sametinget för att få hjälp med översättningen för en ny blankett. Upprörda människor Enligt vikarierande skolchefen Lennart Andersson så har han fått ta emot telefonsamtal där människorna varit upprörda över språket i blanketterna. – Jag har full förståelse för det. Det är ju inte så att översättningen innehåller ett eller två stavfel, utan det är ju en hel del fel utifrån den skriftspråksnorm som gäller för det samiska språket, säger Lennart Andersson.