Högavlönade män lämnar kyrkan

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Under årets första elva månader lämnade drygt 40 000 personer kyrkan.
Det framgår av Svenska kyrkans årliga statistik som presenteras idag. Över 60 procent av dem som sökt utträde är män. Av statistiken framgår att det finns regionala skillnader. Framförallt är det högavlönade män i storstäder som lämnar kyrkan. I dagsläget är 82 procent av Sveriges befolkning medlemmar i kyrkan.