Östra sjukhuset anmäld till HSAN

En handikappad flicka från Angered avled efter att ha blodförgiftats i samband med en operation på Östra sjukhuset.

En av flickans föräldrar anser att man borde ha gjort ett inflammationsprov och har därför anmält ansvarig vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.