Regeringen försämrar för familjehem

Ett regeringsbeslut gör att familjehem kan få sämre ekonomi. Det är nya skatteregler som gör att avdragsmöjligheterna minskar. Och det samtidigt som behovet av familjehem för barn ökar.