Ekologiskt kan övergå till att importeras

Produktionen av ekologisk mat i Sverige kan komma att minska i framtiden. Det kan bli konsekvensen av ett förslag från kemikalieinspektionen om kraftigt höjda priser på bekämpningsmedel, som kritiseras av flera remissinstanser.

I praktiken innebär förslaget slopade subventioner till producenter av biologiska bekämpningsmedel, säger Peter Einarsson vid organisationen Ekologiska lantbrukarna.

– Det innebär dels att produktionen blir dyrare, det kan även innebära att vissa grödor helt enkelt blir svåra att producera i Sverige och ersätts av import, säger han.

Tillstånd krävs
För att man få sälja ett bekämpningsmedel i Sverige krävs tillstånd från Kemikalieinspektionen. Och det är en handläggning som tar tid, därför har kemikalieinspektionen fått i uppdrag av miljödepartementet att komma med ett förslag på hur processen ska skyndas på med principen att den som marknadsför ett preparat ska betala vad handläggningen kostar.

Förslaget som nu är ute på remiss innebär att man frångår principen att bekämpningsmedelsproducenterna betalar en avgift som är avhängig på den egna omsättningen, något som har gynnat små producenter. Nu ska istället registreringsavgiften höjas för alla.

– Idag kanske vi ligger på 10 000 till 15 000 i startkostnad och man skulle hamna på 50 000 upp till 100 00 kronor och det för ett medel som inte ens säljer för så många pengar på ett helt år, säger Peter Einarsson.  

”Enda lösningen”
Det här innebär enligt Peter Einarsson ett avsteg från målet att fasa ut de kemiska bekämpningsmedlen. Och kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsberg håller med men anser att direktiven från regeringen inte medgav någon annan lösning.

– De konsekvenserna är vi medvetna om men för det här förslaget hade vi sådana riktlinjer att tillverkaren ska stå för kostnaden och det bygger det här förslaget på men det här har den här konsekvensen, säger hon.

Miljöminister Andreas Carlgren vill inte kommentera uppgifterna just nu.

Katarina Helmerson
katarima.helmersson@sr.se