Stenstorpsföretag anmäls för grävskopa

Ett Stenstorpsföretag riskerar åtal för att det använt en grävskopa, som inte genomgått besiktning.
Det är Arbetsmiljöinspektionen i Växjö, som anmäler Stenstorpsföretaget till Åklagarkammaren i Jönköping. Orsaken är att företget brutit mot gällande föreskrifter och använt en grävmaskin som inte gått igenom besiktning. Grävmaskiner måste besiktigas regelbundet för att få användas i arbete. Men trots upprepade uppmaningar från Arbetsmiljöinspektionen har grävskopan inte besiktigats.