Konflikt kring kvicksilverutsläpp

Företaget Gama Dental som tillverkar tandvårdsmaterial har hamnat i konflikt med miljöförvaltningen i Stockholm. Tvisten gäller kostnader i samband med ett kvicksilverutsläpp.
Utsläppet av kvicksilver från Gama Dentals fastighet i Västberga industriområde i södra Stockholm ägde rum 1996. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill nu ha betalt för den extra tillsyn som Miljöförvaltningen fick utföra i samband med utsläppet. Kravet är på 90 000 kronor. Gama Dental vill inte betala så mycket, utan anser att 12 500 är en mer skälig summa. Enligt företaget var Stockholm vattens spolningar av avloppsledningar som gjorde att det blev förhöjda halter av kvicksilver i Henriksdals reningsverk. I tingsrätten friades Gama Dental. Då ansågs det inte att det gick att döma företaget för kvicksilverutsläppen. Nu ska ärendet upp i kammarrätten.