Köerna inom vården krymper

De statliga kökortningspengarna till sjukvården i Norrbotten börjar nu ge resultat. Det visar landstingets egen redovisning av hur pengarna använts hittills i år.
För en starroperation till exempel, har väntetiden halverats och är nu nere i 32 veckor. Kökortningspengarna har använts till 600 extra starroperationer och nästa år finns pengar för lika många till. Ögonsjukvården kan därmed redan nästa år uppnå målet - högst tre månaders väntan på en starroperation. De statliga extrapengarna satsas också på dem som behöver få en hörapparat utprovad. Där har en kvällsmottagning halverat kön i år och minskat väntetiden till 50 veckor. Även inom kvinnosjukvården har väntelistan halverats. Kökortningsprojektet pågår till och med 2004 och omfattar även vissa operationer inom ortopedi.