Euron fungerar

Euron accepteras nu av 55 procent av Sveriges handlare, hotell- och restaurangägare, vilket är en ökning med 11 procent sen euron infördes i januari 2002.
Det visar en rapport från Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. -Företagen som accepterar euron ser det som en konkurrensfördel och få upplever praktiska problem med den nya valutan, säger rapportförfattaren Carl Eckerdal.