c kräver förkortning av väntetider i vården

Det råder stor brist på läkare i Eskilstuna, 12 av 40 läkartjänster är obesatta, och patienter kan tvingas vänta i sex veckor på en läkartid. Det säger primärvårdschefen i Eskilstuna Gunilla Sundqvist.
Läkarbristen drabbar främst de som inte har en egen husläkare, vilket är en tredjedel av eskilstunaborna. De hänvisas till Läkarmottagningen på Kungsgatan, där väntetiderna nästan är dubbelt så lång som på de övriga vårdcentralerna i kommunen. Som vi tidigare berättat så har hela Landstinget Sörmland längst väntetid i landet på primärvården, man får i snitt vänta 17 dagar på en läkartid. Garantierna måste fungera Nu vill den sörmländske centerpartistiske riksdagsmannen Roger Karlsson veta vad socialministern tänker göra för att korta väntetider till läkare och uppfylla vårdagarantins mål att få träffa läkare inom åtta dagar. Roger Karlsson menar att patienterna som söker sig till primärvården måste kunna lita på att de garantier som ges fungerar i verkligheten.