Privata läkartjänster oroar vänstern

Anbudstiden för det privata läkarteam som ska ta hand om tre vakanta läkartjänster i Visby har nu gått ut.
Å det har kommit in anbud, men Dan Ingmansson på kommunen kan på grund av sekretessen inte avslöja hur många anbud som kommit in. När beslutet om att privatisera läkarteamet togs, protesterade den nya vänstermajoriteten, men förslaget klubbades ändå igenom av den avgående borgerliga majoriteten. Från vänsterhåll finns en oro att det inte blir fler distriktsläkare, utan att det är kommunanställda läkare som nu tar över i egen regi, och på så sätt blir det inte fler läkare eller en förbättrad läkarsituationen på Gotland. Beslut tas i mitten på januari.