Funktionshindrade utanför trots mål

Funktionshindrades levnadsvillkor är mycket sämre än för den övriga befolkningen. Trots att målet om jämlika levnadsvillkor funnits sedan 60-talet har inte mycket förändrats. Det visar en ny studie gjord av Riksförsäkringsverket, RFV.
Åtta av tio funktionshindrade lever på förtidspension och mycket få kommer någonsin ut på den öppna arbetsmarknaden. Besvikelse Bo Månsson arbetar inom Afasiförbundet och han är besviken på att så lite hänt. – Varför har det inte hänt någonting på 20 år? Varför anpassar man inte arbetsplatser i större utsträckning? Om skolorna och universiteten var bättre anpassade skulle fler människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att få möjlighet till studier och öka sannolikheten med fyra gånger att komma ut och få ett jobb. Och alla vill ju ha ett jobb! 5 000 funktionshindrade har deltagit i RFV:s djupstudie av funktionshindrades levnadsvillkor. Studien visar att utslagningen börjar redan efter grundskolan för att sedan växa allt mer. Sex av tio saknar arbete Sex av tio kvinnor saknar arbete helt och hållet, bland männen är det nästan fem av tio som inte arbetar. Endast två av tio funktionshindrade arbetar på den öppna arbetsmarknaden. Det här, menar RFV:s generaldirektör Anna Hedborg, säger något om arbetsmarkanden. – Arbetsmarknaden är trång. Och trångsynt kanske man skulle säga också. Det är väldigt svårt att bli insläppt. Man behöver inte ha så väldigt svåra funktionshinder, för att man ska anses vara funktionshindrad på arbetsmarknaden. Och det där håller ju inte, vi behöver den arbetsförmåga som människor har, alla människor. Där återstår väldigt mycket, och det är en fråga för alla.
Margita Boström