Pengar till försök med räfflad mittlinje

Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping får pengar ur Skyltfonden för sina försök med räfflad mittlinje på tvåfältsväg.
Skyltfonden delar två gånger per år ut bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Sammanlagt får nu 15 projekt i landet dela på 4 miljoner kronor från Skyltfonden.