Elevstrejk på skolor i Göteborg

Eleverna på tre skolor i Biskopsgården i Göteborg strejkade på torsdagen i protest mot att 20 lärartjänster ska försvinna, enligt ett beslut i stadsdelsnämnden.
Sjumilaskolans elever stannade hemma för andra dagen i rad, Landamäreskolans elever anslöt under dagen, och på Svartedalsskolan vägrade en stor del av eleverna att delta i undervisningen. Ute på Svartedalens skolgård stod ett stort gäng av de femteklassare som protesterade mot nedskärningarna. – De är dumma som tar bort våra lärare, de tänker bara på pengar, inte på vår framtid, sade flera av eleverna. Tjänstemän i krismöte Vid lunchtid marscherade flera av dem till stadsdelskontoret, men tjänstemännen där hade flytt till annan ort för ett möte som de själva kallar krismöte. Hittills har beslutet varit orubbligt, lärartjänsterna ska sparas in, det är äldreomsorgen som behöver prioriteras istället. Berivan Ukar är ordförande för Svaretdalssskolans elevråd och hon undrar om politikerna förstår konskevenserna av sitt beslut: – Människor som satsar högt kommer att påverkas av detta beslut, genom att inte få hjälp. Rektorn förstår eleverna Rektorn Stellan Lindkvist hade så klart uppmanat eleverna att gå till klassrummen, men han förstår varför de inte gör som han säger. – Så som läget är nu så tycker jag inte att deras engagemang är konstigt. De är engagerade för skolan och de lärare som inte kan vara kvar, det är väl inte konstigt, sade Stellan Lindkvist.
Kristina Hedberg, Göteborg Lasse Nilsson, SR Göteborg