Böter hotar Gästgårdens föreståndarinna

Det stängningshotade privata vårdhemmet Gästgården i Horndal driver en verksamhet som man inte har tillstånd för. Det hävdar socialstyrelsen som nu kräver att gården utan dröjsmål söker nytt tillstånd, annars kan det bli böter för föreståndarinnan.
Det var i början av det här året som länsstyrelsen beslutade att stänga Gästgården och motiveringen var ett hemmet inte hade gjort tillräckligt för att rätta till en del missförhållanden, trots flera förelägganden. Föreståndaren för Gästgården överklagade beslutet till länsrätten, som avslog besvären. Hon gick då vidare till kammarrätten och där pågår nu en skriftväxling mellan parterna i det här ärendet Länsstyrelsen har i ett yttrande tidigare i höst vidhållit sitt tidigare beslut om förbud mot fortsatt verksamhet. Bl a påpekar man att den förstärkning som hemmet gjort av ledningsorganisationen inte är tillräcklig. I veckan har också socialstyrelsen yttrat sig. Där hävdar socialstyrelsen att Gästgårdens tillstånd från år 1993 gäller för lättare psyksikt sjuka människor. Men det är inte den kategorin som vårdas på hemmet utan människor med svårare psykiska sjukdomar. Det är en ändring av veksamheten som är så väsentlig att Gästgården utan dröjsmål måste söka nytt tillstånd, skriver socialstyrelsen Sedan får då länsstyrelsen avgöra om verksamheten är sådan att den ska ha tillstånd enligt socialtjäntlagen och också bestämma vilken personal som krävs. Om inte Gästgården omedelbart söker ett nytt tillstånd utan fortsätter som tidigare, då kan det enligt socialstyrelsen bli aktuellt med ett straffansvar och böter som påföljd för föreståndarinnan.