Kyrkan får kräva medlemskap i vissa fall

Svenska kyrkan får ställa krav på att nyanställda ska vara medlemmar, om man kan motivera det ordentligt. Det är innebörden i en uppgörelse med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, efter en rad anmälningar.
Svenska Kyrkan lovar samtidigt att genomföra en massutbildning kring diskrimineringslagen. Svenska kyrkan har dragit på sig en rad anmälningar om diskriminering när man i platsannonser för till exempel dagispersonal eller vaktmästare skrivit in krav på medlemskap. Knappast nödvändigt för den typen av tjänster utan diskriminering, har anmälarna hävdat, och DO beslöt därför att göra större utredning om kravet stämmer med lagen. Kravet måste motiveras I uppgörelsen som nu är klar lovar alltså kyrkan att utbilda alla anställda och förtroendevalda totalt 70 000 personer om vad lagen egentligen säger. Men samtidigt ger DO kyrkan rätt att ställa krav på medlemskap, men bara under förutsättning att man kan motivera till vilken arbetsuppgift kravet ska vara kopplat, exempelvis en förskollärare som ska kunna hålla en andakt. Tydligare än i dag. Kyrkans rättschef Lars Fridner anser att man därmed fått klartecken till sitt krav på medlemsskap för de flesta tjänster. – Det finns självklart i en kyrka befattningar, där man måste tillhöra kyrkan för att kunna vara verksam. Sedan vet jag ju att DO varit irriterad, möjligen med rätta, över att man slentrianmässigt i annonser från Svenska kyrkan alltid har skrivit att man kräver medlemsskap i Svenska Kyrkan. Och det hoppas jag att vi slipper strida om i fortsättningen. DO fortsätter granska kyrkan DO kommer även fortsättningsvis att följa Svenska Kyrkan, och om ett år gör man en ny undersökning, säger Anders Bergstrand. Men fortfarande är lagen i vissa delar kontroversiell. Kraven är nämligen helt andra vad det gäller till exempel politiska partiers rätt att anställa vem man vill. – Det är större krav att ta hänsyn till religiös inriktning än politisk, säger Anders Bergstrand, jurist hos DO. Det finns inget krav när det gäller politisk inriktning i Sverige. Tycker du själv att det är rimligt? – Regeringen har valt att ha den utgångspunkten, och jag hade väl gärna sett att man hade valt den andra utgångspunkten att även politiska åsikter hade varit skyddade i Sverige. Det är det i många andra länder.
Daniel Rundqvist