Kultursamarbete föreslås mellan Siljanskommuner

Ett lånekort som gäller på alla bibliotek i Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen. Det kan bli verklighet om en färsk kulturutredning får gehör hos politikerna.
Den här utredningen hade som uppgift att hitta nya vägar att samarbeta över kommungränserna i fråga om kulturen. Kulturen som är så viktig när siljanskommunerna marknadsför sig mot turisterna - men som får så ytterst litet av de kommunala pengarna. Ett förslag som nu läggs fram är alltså en samordning av biblioteken med gemensamt lånekort, gemensam katalog och ett samarbete där personalen kan vikariera för varandra i de fyra kommunerna. Ett gemensamt kommunarkiv för Ovansiljan är ett annat förslag - och i framtiden kan det handla om en gemensam kulturnämnd och kommunalförbund. Niklas Larsson i utredningsgruppen tror mycket på ett framtida kultursamarbete i Siljansbygden: - Jag ser kultur som en framgångs- och tillväxtfaktor. Och i dag bir regionerna större och större. Vi kan inte se på kommunnivå längre. Det ör för lite. Vi är för svaga var för sig hruppe. - Istället för att var och en kör sitt race borde vi tillsammans bli starka. Besöksnäringen runt Siljan lever till stor del på kulturturismen. Vi har inte så mycket palmer och stränder direkt.