Barnfamiljer informeras om säkerhet på is

En ny kampanj startas nu för att informera om isar och livräddning på sjön. Kampanjen genomförs på landets ishockeyareonor och riktar sig i första hand till barn och deras föräldrar.
På ett lekfullt sätt ska de saker som är viktigast att tänka på demonstreras. Bakom kampanjen står bland annat Sjösäkerhetsrådet och Svenska Livräddningssällskapet. Förra vintern omkom 16 personer i isrelaterade olyckor i Sverige. Det var en klar förbättring jämfört med året innan då sammanlagt 28 människor förolyckades.