Het fråga i Nössemark

Nu är den infekterade frågan om servicehemmet vara eller inte vara i Nössemark på tapeten igen, och förtroendesprickan mellan kommunen och invånarna ökar.
Servicehemmet i Nössemark har tio platser för äldre, och hemmet har blivit en stor symbolfråga för Nössemarksborna, som anser att hemmet är viktigt för att utvecklingen på orten. Nössemark ligger precis vid gränsen till Norge och har 250 invånare. Dals-Eds kommun vill lägga ner hemmet för att spara 1,5 miljoner kronor, men när frågan var uppe i februari i år, lyckades invånarna förhindra nedläggningen. Men i nästa vecka, den 18 december, ska frågan tas upp igen. I veckan har två konsekvensanalyser presenterats - dels en som de kommunala tjänstemännen gjort, dels en analys av Nössemarksborna. De båda har kommit fram till helt olika slutsatser. Tjänstemännen skriver att en nedläggning av servicehemmet inte skulle påverka Nössemarks utveckling, eftersom det viktigaste för orten är att få en bra väg så det bland annat går att arbetspendla. Dessutom måste lanthandeln finnas kvar på något sätt. Därtill krävs det att företagen utvecklas och att det finns möjligheter till ett bra boende. Men Nössemarksborna är mycket kritiska och säger att en nedläggning skulle medföra en stor negativ psykologisk effekt på de som bor på orten, och de skulle framöver känna ett stort misstroende mot kommunledningen.