Trafiksäkerhet för tung trafik i fokus

Dödsolyckor med tunga lastbilar inblandade har ökat kraftigt sedan mitten på 90-talet. Därför ordnade Vägverket på torsdagen ett seminarium tillsammans med myndigheter och branschföreträdare för att diskutera hur man ska öka säkerheten.
– Nu lyfter vi fram tre stora saker. En handlar om en ännu snabbare utbyggnad av mötesfria vägar. Nästa år blir det rekord i det. Det handlar om att vi ska se över hur man kan hantera de tillstånd som åkerinäringen har för att få bedriva sin verksamhet, man ska bygga in trafiksäkerhet tydligare. Sen handlar det om att försöka öppna regelverken så att man får bygga på bilarna med de extra centimeter som krävs för att de ska kunna göras deformerbara, sade Vägverkets Trafiksäkerhetsdirektör Clas Tingvall. Separerade vägbanor och krockvänligare lastbilar. Det var inte direkt några stora nyheter som presenterades på dagens seminarium. Faktum är att trots nollvision kommer i år omkring 120 personer att dödas i trafikolyckor där tunga lastbilar är inblandade och så har det sett ut de senaste tre åren. Det är en kraftig ökning jämfört med mitten på 90-talet då omkring åttio personer omkom varje år. Den största förklaringen till ökningen är att också lastbilstrafiken har ökat under samma period menar vägverket, men de menar också att åkerierna och förarna måste ta mer ansvar. Jan Sandberg som är vd för Svenska åkeriförbundet säger att man också har flera idéer för att öka säkerheten i framtiden. – Dels att huvuddelen av åkeriföretagen ska ha en egen och fastställd trafiksäkerhetsspolicy som man följer och följer upp och kontrollerar. Dels att vi ska se till att yrkesförarna, som är proffs, ska agerar som föredömen i trafiken, att uppträda på det viset som vi tycker att alla bör uppträda i trafiken. Men borde inte åkerierna redan idag följa lagen och vara föredömen i trafiken? – Det är väldigt många som gör det, men tyvärr inte tillräckligt många. Det är bland annat därför som vi är lite självkritiska och säger att nu måste vi jobba ännu hårdare med det här.
Max Carlgren