Fortfarande brist på arbetskraft

Det senaste året har det blivit något lättare för arbetsgivare att hitta rätt personal, men i två tredjedelar av de yrkesgrupper som ingår i Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskraftsbarometer är det fortfarande brist på erfarna sökande.
Störst problem är det inom vården men det gör det å andra sidan lättare för de som har satsat på en vårdutbildning, säger Inger Huggare som är ansvarig undersökningen: – Bristen som vi ser är på sökande och det är positivt för de sökande men negativt för arbetsgivarna. Det får ju inte vara så att det påverkar produktionen och det är väl risk för det, säger hon. Brist på erfarna läkare Av de arbetsgivare som velat anställa yrkeserfarna läkare det senaste året så säger i stort sett alla 95 procent att det råder brist på sökande och nästan lika svårt har det varit att få tag på sjuksköterskor och tandläkare. I en progonos för de närmaste tre åren så ser det inte ut att bli någon större förändring. Lärare är också en brist Andra yrkesgrupper som det råder brist på är vissa typer av lärare. Men sen finns det också yrken där tillgången på erfaren arbetskraft har ökat.Den spruckna IT-bubblan syns tydligt i statistiken: – Det märks på programmerare och systemerare där var det brist förut men nu är det god tillgång på sökande enligt arbetsgivarna, säger hon. Vad tror arbetsgivarna om IT-sektorn i stort på lite sikt? – Arbetsgivarna tror att det här är en tillfällig nergång och att anställningen kommer att öka på lite sikt, säger Inger Huggare.
Johan Prane