Byggplaner i Natura 2000-område i Trosa

Byggbolaget NCC vill bygga ett 80-tal hus i Skjuvkärr i Trosa. Ett område som även kommunen tidigare visat intresse för att bygga på. Men platsen gränsar till ett Natura 2000-område. Det vill säga en plats som enligt EU bör skyddas på grund av sin värdefulla natur.

Nu finns enligt Södermanlands Nyheter oro för att byggplanerna ska kunna skada miljön i området negativt. Under tisdagen så ska Samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun ta upp frågan om en särskild miljöbedömning av området.