Fp uppåt i Dalarna

Folkpartiets opinionsmässiga uppgång i Dalarna bekräftas av Statistiska centralbyråns novermbermätning av partisympatierna.
Folkpartiet fick 8,4 procent i mätningen och det är klart högre än tidigare SCB-mätningar som rör Dalarna. Centern är största borgerliga parti med cirka 10 procent och socialdemokraterna ligger på över 50 procent. Undersökningen i Daarna baseras på få deltagare ch därför ska siffrorna tas med en nypa saltt. Samtliga partiers förändringar sedan majmätningen ligger inom felmarginalen. nov 2002 maj 2002 s 52,3 56,6 v 8,4 8,8 mp 4,5 5,0 c 10,7 8,8 fp 8,4 3,8 m 7,9 8,2 kd 6,7 8,2