Sämre livsvillkor för funktionshindrade

Funktionshindrades livssituation är generellt sämre än den övriga befolkningens situation. Det visar en djupstudie som Riksförsäkringsverket gjort med 5000 funktionshindrade om deras levnadsvillkor.
Åtta av 10 funktionshindrade är förtidspensionerade bara 2 av tio har arbete på den öppna arbetsmarknaden och utslagningen börjar redan efter grundskolan och ökar sedan hela tiden ,visar Riksförsäkringsverkets studie.